Öppen strid om bostadsmarknaden!

Dagens nyheter publicerade en artikel 2013-10-23 där dom skriver att det är en öppen strid om bostadsmarknaden. Det pågar alltså en stor diskussion mellan Riksbanken och Finansinspektionen. Riksbanken vill skärpa kraven på både bolånetagare och bankerna. Medans Finansinspektionen vill avvakta.

Riksbanken har förut varit rädda för att sänka styrräntan på grund av oron över svenskarnas höga skuldsättning på bostäder. Inget tyder på att Riksbankens oro har ändrats, ändå så har dom nu sänkt räntan. Vad tyder detta på? Detta betyder att man inte i nationalekonomi bara kan ta hänsyn till en variabel. Argumenten för inflationen i Sverige vägde alltså mera än striden om bostadsmarknaden och fick räntan sänkt.

Dagens nyheter skriver att enligt Riksbanken bör bankerna sätta av mer pengar som säkerhet för sina bostadskrediter. Pengarna ska fungera som en buffert om priserna på bostadsmarknaden plötsligt skulle rasa. Finansinspektion å andra sidan pekar sina krav på bankernas säkerhet för bolånen nyligen har skärpts och att den åtgärden måste utvärderas innan man kan gå vidare med ytterligare åtgärder. Finansinspektionen är eniga om att skärpta krav på bankerna kommer att slå hårt mot bolånetagarna.

Men vad kommer att hända om hushållen på grund av striden om bostadsmarknaden istället väljer att sluta konsumera och spara sina pengar? Då finns det enligt mig en risk att ekonomin kommer att gå neråt och ekonomin kan till slut hamna i en recession med hög arbetslöshet. Konsumtion skapar ändå jobb och lite go i hela ekonomin. Vi kan vara ganska säkra på att det kommer att bli dyrare att låna till bostad, det förutser även Riksbanken med sina räntebanor. Vi vet även att Finansinspektionen redan har satt in en del åtgärder för att minska riskerna på bolånemarknaden. Bland annat sänkt bolånetak, ökad kapitaltäckningskrav, höjd riskvikt och även haft en stor diskussion om amorteringar. Jag tror att det kan tillslut bli så att vi bolånetagare kommer tvingas till amortering.

Men vart kommer Riksbankens oro ifrån? Är det så att vi svenskar har svårt att betala tillbaka våra skulder? Dock visar studier att hushållens beredskap för höjda boräntor är goda. De senaste åren vet man även att de disponibla inkomsterna har ökat mer än boendekostnaderna. Så vad är Riksbanken rädda för? Bra enligt mig att sänka ränta!

Mycket bra Riksbanken!

 
Anonym:

Sänk räntorna och sätt isf mer krav på att amortera - e inte det en win win situation som Fredde säger u solsidan?

Varöfr är folk så anti att amortera? :)

Eller är hag för naiv /

Svar: Jag är väldigt för att amortera. Det är ett bra sätt till "sparande".Själv kan jag hålla med Riksbanken lite grann, vi svenskar lånar för mycket till våra bostäder. och dessutom kostar bostäder idag alldeles för mycket.

Sänkt ränta borde betyda "jag har råd att amortera mera", dock så tänker inte alla svenskar så. Då borde bankerna komma in och sätta någon form av amorteringskrav.

Tack för din kommentar, alltid kul att ha lite diskussioner och höra lite om vad andra tänker. :)
B t r c

Kommentera inlägget här: