Är det bra för Sverige att vara med i EMU?

På vilket sätt talar detta för en fördel för ett litet land att vara med i EMU

Man slipper kostnader för valutaväxling, administration och försäkringar mot valutaförändring. Kostnaderna för valutaväxling är i Sverige på ca 5 miljoner vilket motsvarar ca 0,2% av BNP.

Nominell växelkurs, givet köpkraft paritet, bestäms av relativ lönerna och relativ kostnaderna. Skillnader i inflation eller skillnader i produktivitet leder till förändringar i nominell växelkurs så att köpkraftsparitet upprätthålls. Om lönerna i Sverige ökar kommer priserna att öka. Då sker en real appreciering av växelkursen, dvs. en sämre konkurrenskraft. Nominell växelkurs kommer vara konstant. 

Om nominell växelkursen är rörlig och det sker en appreciering (depreciering) av växelkursen kommer produktion och BNP att falla (öka) och handelsbalansen att försämras (förbättras). Fast växelkurs medför en större riskreduktion, till skillnad mot rörlig växelkurs. Riskreduktion medför ökad utrikeshandel och därmed effektivare resursanvändning. Vilket leder i längden till ett högre BNP.  

 

 
Kommentera inlägget här: