Hur drabbade finans krisen Sverige?

Skillnader i hur finans krisen drabbade Sverige, Finland och de baltiska länderna:

Sverige anses inte ha påverkats i samma utsträckning som USA av krisen, då svenska banker varit mera restriktiva med lån på grund av lärdomen från gamla finanskriser. i Baltikum har man problem med avstannade byggen eller osålda objekt. De baltiska länderna uppvisar en ekonomisk tvärnit där konsumenterna varken kan eller vill köpa något. Finanskrisen har bromsat upp den globala ekonomiska tillväxten och att Finland inte kan undvika de negativa verkningarna.

 
 
Kommentera inlägget här: