Marginal Produkt!

Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft i en bransch av att konkurrensen på produktmarknaden ökar?

Hur många arbetare företaget vill anställa beror på vilka intäkter en extra enhet arbetskraft genererar jämfört med vad denna extra enhet kostar. Efterfrågan på arbetskraft bestäms av att värdet av marginalprodukten (VMPL) skall vara lika med lönen (w). Hur många arbetare företaget vill anställa beror på vilka intäkter en extra enhet arbetskraft genererar jämfört med vad denna extra enhet kostar.

·       Kostnaden för en extra enhet arbetskraft: w (lönen)

·       Hur mycket produktion som arbetskraften tillför: MPL (marginalprodukt)

·       Intäkt per enhet av den ökade produktion som arbetskraften tillför: MR (marginalintäkt).

·       Värdet av den extra produktion som arbetskraften tillför: VMPL (värdet av marginalprodukten) och fås av MR*MPL

Värdet av marginalprodukten ökar med graden av konkurrens eftersom ökad konkurrens leder till en ökad jämviktskvantitet (jämför med monopol) vilket kräver en ökad användning av arbetskraft.

Under imperfekt konkurrens ges efterfrågan av MR *MPL = w där MR < P.

Under perfekt konkurrens är, som bekant P=MR, vilket innebär att

Om VMPL > w är det lönsamt att anställa fler.
Om VMPL < w är det lönsamt att anställa färre.

→ Vinstmaximeringsvillkor: VMPL = w.

 

 
Maja Fridh:

Sjukt fin blogg! Kram<3

Svar: Tack så mycket :)
B t r c

Kommentera inlägget här: