Vart går alla skattepengar?

Vad har Regeringen och Riksdagen sysslat med år 2013? 

En sak dom har pysslat med är att dom har beslutat att lägga mera pengar på arbetsmarknaden och arbetslivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,4 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2014. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. En utredning har 2012 och 2013 lämnat förslag på arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genomfört vissa delar, men ytterligare insatser behövs, konstaterar riksdagen.

Dom har även tillsammans beslutat om mera pengar till hälsovård, sjukvårda och social omsorg. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Kommentera inlägget här: