Hur fungerar företagsfinansiering?

Hur fungerar företagsfinansiering? Här är smarta tips för företagare som vill framåt.

Finansiering är ett av de viktiga kugghjul som får företagets verksamhet att fungera. Det handlar om att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändiga inköp och investeringar. Målet med det satsade kapitalet är att det ska ge en avkastning som är större än insatsen. Därför är det viktigt att det satsade kapitalet har en viss uthållighet och att det ges utrymme att verka på ett effektivt sätt.

En central del av företagets ekonomiska verksamhet är förmågan att upprätthålla likviditet. Med det menas att det måste finnas pengar att betala utgifter som tex fakturor, löner, räntor etc. ett företag kan mycket väl vara lönsamt men ändå få betalningsproblem om tillgångarna är låsta i tex varulager, kundfordringar och annat som inte går att betala med. I ett första skede är det skadligt för relationerna till leverantörerna, långivare och myndigheter att inte betala i tid. Dessutom är det dyrt med tanke på påminnelseavgifter, straffräntor och annat. Ett ännu värre scenario är att företaget blir satt i konkurs.

Det är långt ifrån alltid som förmögna företag använder sitt eget kapital för att genomföra investeringar. Ibland är det bättre att behålla egna pengar i placering på kapitalmarknaden och istället låna till investeringar. I vissa fall, tex när företag utvecklar en produkt med osäker framtid eller när ett mindre företag ska satsa på en ny, mera riskfylld marknad, kan det vara en fördel att medfinansiera verksamheten med bidrag och stöd. Finansiering handlar alltså om den totala ekonomiska effektiviteten där kostnader och intäkter, risknivåer och tidsaspekter måste vägas in i bilden.

Kapitalbehov: Kortsiktiga kapitalbehov är den tillgång på betalningsmedel som företaget måste ha för att täcka de löpande utbetalningarna till leverantörer, löner etc. Det långsiktiga kapitalbehovet är den tillgång på betalningsmedel som företaget måste ha för att klara av nödvändiga investeringar i produktutveckling, marknadsföring, maskiner, byggbyggnader och övriga anläggningstillgångar. Säkerhetskapital är den extra buffert som företaget behöver för att klara eventuella störningar i den löpande verksamheten, tex ett större maskinhaveri eller en tillfällig svacka i försäljningen.

Soliditet: Handlar om ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Själva ordet kommer från engelska ”solid” som betyder fast, vilket ger en indikation om vad det handlar om. Hög soliditet innebär att det finns förmögenheter i bolaget. Det kan vara fastigheter, värdepapper och andra typer av tillgångar som finns i företaget under längre tid. Denna förmögenhet är normalt inget du använder för att betala den ordinarie driften. Hög soliditet är mycket viktigt när man ska övertyga finansiärer att låna ut pengar. Det minskar deras risk om ditt bolag går i konkurs. Tyvärr så kan nystartade bolag sällan visa någon soliditet att tala om. Detta gör att man måste övertyga finansiärerna på andra sätt. 

Likviditet: kommer från engelskan liquid, som betyder vätska, vilket också ger en förvisning om vad det handlar om. Till skillnad från soliditeten så är likviditeten pengar som används för at betala fakturor, löner och andra utgifter. Till skillnad från de fasta tillgångarna är detta pengar som finns snabbt åtkomliga. Denna likviditet behöver inte vara intjänade pengar utan kan mycket väl vara någon form av kredit som du använder för att balansera inkomster och utgifter.

Pengar vid start av företag: nyblivna företagare vill ofta undvika alla typer av lån och skuldsättning. Ibland har de ett eget startkapital som de avser att använda utan att kontakta bank eller annan finansiär. Mitt råd är att alltid fundera över kapitalbehovet en extra gång. I de allra flesta fall behövs åtminstone en checkkredit, ett konto med möjlighet att låna vid behov när utgifterna tillfälligt överstiger inkomsterna. Om du har ett startkapital är det jätte bra. Ändvänd de för att skaffa dig manöverutrymme. Det är inte roligt att behöva kontakta banken först när pengar är slut. I de allra flesta fall är betalningsströmmarna även i ett litet bolag mycket ojämnare än hos en privatperson. Som privatperson får du din lön varje månad, som ofta matchar de räkningar du ska betala. Men när det gäller ditt företag kan det se helt annorlunda ut. Du har utgifter men kan inte intäkter först nästa kvartal. Naturligtvis ska du begränsa din och bolagets skuldsättning. Däremot är det alltför många företag som hamnar i obestånd på grund av bristande likviditet. Oavsett hur bra ide du har och hur stora orderstockar som finns, det är din förmåga att betala fakturor och löner som är skillnaden mellan att rulla framåt eller att rulla neråt. 

Beräkning av kapitalbehovet: Här finns olika metoder. Eftersom att det skiljer sig mycket beroende på vilken bransch företaget är verksamt inom så är det bästa tipset att kontakta branschorganisationen för den typ av företag du driver eller vill starta.

 

 

Min förebild!

Måste få skriva lite om en av mina favorit förebilder. Hon heter Anna Carolina Neurath och är en svensk ekonomijournalist på Svenska Dagbladet. 

Carolina har tidigare arbetat som reporter på Dagens Industri och som redaktör på Placera.nu. Hon och SvD-kollegan Jacob Bursell tilldelades journalistikpriset Guldspaden för år 2010 i klassen för större dagstidningar, för deras granskning av den svenska revisionsbranschen.

Hon är även författare till boken Den stora bankhärvan: Finansparet Hagströmer och Qvibergs uppgång och fall; +HQ om HQ Banks fall som utkom i augusti 2011. Boken skildrar på ett initierat sätt HQ bank och dess företagskultur. Personporträtten och särskilt av Mats Qviberg är sakliga och ändå personligt hållna. Boken visar dessutom på att banken ända sedan 2005 dragits med betydande problem. Den förra VD:n Patrik Enblad hotade att stämma Neurath för boken, men har inte gjort verklighet av detta hot. För denna bok nominerades hon till Guldspaden, även 2011.

Hon tilldelades Stora Journalistpriset 2012 för sitt arbete med Räntekartan. Carolina har läst journalistik vid JMK på Stockholms universitet, samt Poppius Journalistskola. 2011 utsågs hon till en av Sveriges Supertalanger av tidningen Veckans Affärer, till en av årets uppstickare av karriärbolaget Shortcut och till en av Årets kvinnor av tidningen Expressen.

Carolina Neurath utsågs år 2012 till Sveriges bästa ekonomijournalist enligt PR-byrån Hallvarsson & Halvarssons årliga undersökning på finansmarknaden. 

Hon är grym! Läs hennes arbeten!

 

Här är frågorna du ska ställa till en riskkapitalist!

Det är inte bara du som ska granskas i förhållandet till någon som har pengar du vill ha för att få igång ditt företag. Du måste också granska den som vill investera i företaget. Många glömmer bort att granska investeraren i ren glädje över att någon tror på dom.

Pengar är bra, men det är också viktigt att ta reda på vilka som står bakom pengarna och vad du kan förvänta dig av dom. Du vill inte ha en överkontrollerande, feg och påträngande investerare i ditt företag eftersom det kan få dig att ”tappa lusten”.

Här är frågorna du ska ställa till en riskkapitalist:

  Varför vill du investera i det här företaget?

  Vad har du för resurser förutom pengar som kan hjälpa företaget framåt och hur tänker du dig att vi ska utnyttja det?

  Vilken del av det här företaget tror du mest på?

  Vilka andra slags företag har du investerat i tidigare?

  Är det okej om jag kontaktar andra företag du investerat i?

  Hur snabbt förväntar du dig att få ett resultat av din investering?

  Hur skulle det påverka dig om du förlorade pengarna du investerar nu?

  Om du kände att jag inte var kapabel att bygga det här företaget till den nivå du vill, vad skulle du göra då?

  Hur ser du framför dig att besluten fattas och av vem?

  Vilken roll vill du ha i företaget?

De här frågorna är viktiga för dig att få svar på. Visst, du kanske behöver pengarna i ditt företag men du behöver inte huvudvärken varje dag om den som står för pengarna är helt fel person att ha i ditt företag.