Arbetslöshet!

I oktober uppgick arbetslösheten till 7,3 procent jämfört med 7,5 procent samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa personer till 373 900 personer vilket är minskning med 8 100 personer jämfört med oktober 2012. Den säsongsrensade siffran för arbetslösheten var 7,9 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 18,9 procent arbetslösa, varav nästan hälften var heltidsstuderande. Arbetslöshetsgraden bland ungdomar har därmed fallit med 3,1 procentenheter i oktober.  Men vad betyder allt detta? Och vad är det som orsakar arbetslöshet?

 

Vad det är som orsakar arbetslöshet är en stor omdiskuterad fråga inom nationalekonomi. Först brukar nationalekonomer skilja på två typer av arbetslöshet. Den ena är friktionsarbetslösheten, som enligt ekonomer inte är så skadlig för ekonomin som helhet. Den andra typen är strukturarbetslöshet som är mera allvarlig eftersom den ofta beror på obalans mellan utbudet och efterfrågan i arbetskraft.

Nationalekonomer brukar prata om tre stora anledningar till arbetslöshet. För höga löner, för liten efterfråga eller att marknaden är för trög för att kunna föra ihop efterfråga med utbud. Vissa har även föreslagit att det är den nya tekniken som reducerar behovet av mänsklig arbetskraft och som därmed ökar arbetslösheten. Denna förklaring avvisas dock generellt av nationalekonomer.