Större penningpolitiska stimulanser!

Vice riksbanks chefen ville tidigare i år ha större penningpolitiska stimulanser. Alltså en mer expansiv ekonomisk politik. Hon anser att detta hade kunnat motverka den låga efterfrågan och ge positiv ökning på arbetsmarknaden. Stämmer hennes ”aningar”?

Själv anser jag att Finansiell stabilitet har prioriterats framför konjunktur stabilitet, vilket kan vara problem. Vice Riksbankschefen Karolina säger att den långsamma utvecklingen i svensk ekonomi hade kunnat motverkas av en mer expansiv ekonomipolitik, ex genom räntesänkningar. Hon lyfter även upp frågan om att skilja på Micro politik och Macro politik, så att penningpolitiken kan fokusera på att stabilisera konjunkturen.

”Min uppfattning är att det är viktigt för svensk ekonomi att vi har en fungerande politik för konjunkturstabilisering, samtidigt som vi bedriver en politik för att främja den finansiella stabiliteten”, skriver hon i talet på Riksbankens hemsida!

En mer expansiv penningpolitik (sänkta räntor) har bland annat ansetts öka risken för att hushållen skuldsätter sig för mycket. Och alla vet att en bankkris skulle innebära stora risker för vårat ekonomiska Sverige. Dock är sänkt ränta en del av lösningen på arbetsmarknaden och även för den låga inflationen, eller deflationen. Att utnyttja finanspolitiken för att stimulera ekonomin begränsas därför. 

 
Johanna - A dream as a model ♥:

Hoppas du får en bra nyårsafton! :D

Svar: Tack :)
B t r c

Kommentera inlägget här: