Sverige har haft deflation!

Deflation är som kanske många vet motsatsen till inflation och innebär i grova drag en minskning av pengarnas värde. Deflation leder ofta till att prisnivåer faller. Vi vet att deflation är relativt ovanligt ändå så kom Statistiska centralbyrån (SCB) ut år 2012 och sa att konsumentpriserna sjönk med hela 0,2%. Nationalekonomer brukar ”predika” att deflation är skadligt för ekonomin i sin helhet. När pengarvärdet minskar ses det som skadligt men det kan vara positivt om deflationen beror på ökning av varor och tjänster i ekonomin. Jag anser att deflation gynnar dom som sparar pengar eftersom att sparade pengar senare blir mer värda. Och tvärtom borde deflation skada dom som lånar pengar.

Man bör därför under deflation vänta med att konsumera och istället spara.

Vi vet att kraftig deflation kan skapa arbetslöshet, om priserna på arbete (lönerna) inte kan gå ner, eftersom en lägre prisnivå gör att det relativa priset på arbete stiger. Om lönerna inte då sjunker så kommer inte företag att ha råd med marginalarbetaren då produktionen inte väger upp den totala löneökningen.

 

 
Hur kan man då motverka deflation om det kan vara skadligt för ekonomi? JO Riksbanken kan öka penningmängden, som regeringen kan stimulera ekonomin med. En vanlig metod för detta är att sänka räntenivån vilket vi vet att Riksbanken nyligen gjort. Och antagligen så är deflationen en stark orsak till denna sänkning som skedde nu i december. 
Kommentera inlägget här: