Investera i utbildning!

Utbildning är nyckeln till människors frihet och till en gynnsam ekonomisk utveckling. Socialdemokraterna prioriterar investeringar i skola och utbildning för att rusta Sverige för morgondagens utmaningar.

Sverige behöver inte lägre löner utan högre utbildningsnivå. Vi vill ha ett Sverige där ingen tvingas sänka sitt pris – men alla kan höja sitt värde.

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Investeringar i utbildning, forskning och utveckling har lagt grunden för jobb och välfärd.

Nu tappar Sverige i internationell konkurrenskraft. Det minskade försprånget oroar. Andra länder flyttar fram sina positioner med kraftfulla investeringar i innovation, forskning och utveckling. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem (att sänka skatten och privatisera) inte fungerar.

·       Antalet elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 18% sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas storlek. Idag lämnar var åttonde elev grundskolan utan gymnasiebehörighet.

·       Det finns ett rekryteringsgap på svensk arbetsmarknad. Ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens.

·       Antalet högskoleplatser har minskats med 18 000 sedan 2011.

Socialdemokraterna har högre ambitioner för Sverige än så. Sverige ska konkurrera med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Dom har ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att våra företag kan växa och anställa. En avgörande fråga handlar om att investera i skola och utbildning. Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden måste slutas och skolresultaten vändas.

Investeringar i en bättre skola och utbildning går före fler skattesänkningar.

Johanna - A dream as a model ♥:

vilken bra blogg du har :D

Kommentera inlägget här: