Rasism!

”no body was born rasist”

Vad är rasism? Man brukar definiera rasism som system av föreställningar, tro och förförande som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser. Men nu för tiden har rasism blivit mer än bara så. Rasism har idag blivit ett hat, ett ord som används många gånger i vardagen och som är omtalat överallt, politik, tidningar, sociala medier. Rasism finns idag överallt och hatet inom rasism och även mot rasism ökar hela tiden!

Sverige demokraterna i riksdagen, är dom rasistiska? Om vi tittar på definitionen av den biologiska rasismen. Ideologin där innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, ett drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär at raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra. Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga raserna påpekas och användas som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering. Och det är precis det som socialdemokraterna gör, så i min mening är dom rasistiska.

Men hur syns rasism i dagens samhälle? Rasism syns till exempel när någon säger att det finns raser bland människor och att de raserna är olika värda. Vetenskapen har visat att det finns inte några raser. Vi människor kan se lite olika ut om man tittar på till exempel hudfärg, men våra kroppar fungerar på samma sätt och två personer med olika färg kan vara mer lika varandra än två personer med ungefär samma färg. Men det finns de som säger att det finns människoraser och att de fungerar på olika sätt, för att kunna behandla människor olika. I nazisternas Tyskland trodde människor att det fanns en arisk ras som var mycket bättre än andra, som till exempel en judisk ras eller romer. I Sydafrika fanns det ett system som kallades Apartheid, där sas det att det var så stor skillnad på vita och svarta att de inte fick leva tillsammans och vita skulle ha det mycket bättre.

I dagens Sverige ser rasismen annorlunda ut. Det finns fortfarande de som använder ordet ras för att skilja på människor. Men det är vanligare att prata om att svenskar och invandrare är så olika grupper. En del säger att svenskar och invandrare är så olika, att kultur och värderingar är så olika, att grupperna inte kan leva tillsammans. Ofta delas människor in i ”vi” (svenskar) och ”de” (invandrare). En sådan indelning kan leda till diskriminering.

Men finns det egentligen två grupper som svenskar och invandrare? Många tycker det och kanske ser sig själv som det ena eller det andra. Fast det blir ofta problem för den som vill dela upp alla människor i de två grupperna. Man kan ju se ut som många tänker att en svensk gör, men vara helt nyinflyttad till landet. Eller så kanske man ser ut som många tänker att en invandrare gör, men har bott här länge. Oavsett vilket så är det tråkigt när någon tror att man är på ett visst sätt bara på grund av hur man ser ut, var man bor eller vilken familj man kommer ifrån.

Det finns skillnader mellan olika kulturer, men ofta finns det fler likheter i till exempel grundläggande värderingar som att det är fel att döda eller att ljuga. Ofta pratas det inte lika mycket om likheterna som om skillnaderna och det gör att en kultur kan verka bättre än en annan. 

Vad beror rasism på? Det är svårt att säga vad rasism beror på. Det kan handla om makt, vem som ska få bestämma och vem som ska få ha det bra. Rasism har använts för att lyfta fram vissa människor som bättre och vissa som sämre och på så sätt har det verkat rättvist att vissa ska få ha mer pengar och må bättre, bara för att de tillhör rätt grupp.

Rasismen har också smugit sig in i språket, i tidningar och i skolböcker. Ibland buntas olika människor ihop och beskrivs på ett orättvist sätt. Till exempel när tidningar bara nämner invandrare när det handlar om problem som brott och arbetslöshet. Samtidigt som svenskar beskrivs på många olika sätt och när de gör allt möjligt: har problem, tycker till om en massa saker, är bra på något, har roligt och så vidare. Det gör att man kan lära sig att tänka rasistiskt om man inte får ta del av rätt information. Man kan få en felaktig bild av människor som sägs tillhöra olika grupper.

 

 

Vad leder rasism till? Rasism leder till otrygghet. Vissa människor som har rasistiska åsikter kan vilja skada andra. En del får vara rädda för att bli misshandlade och höra elaka saker bara för att man ser ut att tillhöra en viss grupp. Rasism leder också till orättvisa och diskriminering. Människor behandlas efter hur de ser ut eller varifrån de kommer och några får det bättre och några sämre.

De allra flesta vill ju bli bemötta av andra som den individ man är. Här står rasismen i vägen och kan till exempel göra att man möter en massa förväntningar för att man verkar vara svensk eller invandrare. Om man ser svensk ut så kanske alla tror att man har dansat runt en midsommarstång eller att man är bra på att skriva och prata svenska. Om man ser ut som en invandrare så kanske man hela tiden får frågan om var man kommer ifrån, om man inte tycker att kvinnor och män ska vara jämställda, om man verkligen klarar av ett jobb och mycket annat. 

Vad görs åt rasismen? Många är trötta på rasism och försöker göra så att man själv och andra ska få slippa den. Det kan vara genom att tänka på hur man pratar om olika människor och genom att reagera när andra behandlas illa. Det finns också lagar mot rasism och diskriminering. Till exempel är skolan skyldig att lära ut vad rasism är, vad det leder till för problem och att försöka minska rasismen. Om en elev utsätts för rasism är skolan skyldig att utreda vem som utsätter eleven och skolan måste också försöka stoppa rasismen. Även på högskolan finns det såna regler. Om skolan inte gör tillräckligt eller blundar för rasism kan man få hjälp av diskrimineringsombudsmannen och en skola kan bli skyldig till diskriminering.Om man råkar illa ut för ett brott på grund av rasism är det ett hatbrott. Man kan anmäla brottet till polisen och en domstol kan döma den skyldige.

 

 

Kommentera inlägget här: