Vad du måste veta om bokföring!

Här kommer lite smarta tips till alla soloföretagare.

Hur du än väljer att göra med din bokföring så är det några saker du måste känna till. Till att börja med måste du samla och numrera alla fakturor och kvitton, s.k. verifikationer, på ett organiserat sätt i pärmar efter datum. Nästa steg är att registrera dem i en grundbok och en huvudbok. Därefter sammanställer du resultatet i en resultaträkning och en balansräkning och underlaget används sedan för att göra ett bokslut.

Grundbok: Grundbokföringen innebär att alla affärshändelser ska skrivas ned löpande i kronologisk ordning. Kontanta in- och utbetalningar ska antecknas varje dag, övriga så snart som möjligt men senaste i slutet av nästkommande månad. För varje post ska det finnas ett datum, ett verifikationsnummer och beloppet på kontot. 

Huvudbok: I huvudboken sorteras affärshändelserna. Alla liknande händelser samlas på samma konto. Om du använder en dator sker huvudbokföringen automatiskt när du registrerar i grundboken eller direkt från verifikationerna.

Resultaträkning: En sammanställning av företagets kostnader och intäkter. När du är klar med bokföringen kan du jämföra resultatet med den budget du gjort tidigare för den perioden.

Balansräkning: En förteckning över företagets tillgångar och skulder. Summan av alla tillgångar ska vara lika med alla skulder och det egna kapitalet. Balansrapporten kan hjälpa dig att följa upp likviditeten i ditt företag.

Bokslut: För att visa hur företaget har gått under året och var de befinner sig vid räkenskapsårets slut. Om du har fler än 10 anställda och/eller tillgångar över 24 miljoner kr ska du dessutom göra en årsredovisning. 

Kommentera inlägget här: