Spricka i Alliansens skolpolitik!

De regerar tillsammans, men har helt olika åsikter om hur den svenska skolan bör styras.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill göra skolan statlig. Samtidigt meddelar Moderaterna att något förstatligande inte kommer att prioriteras. 

De regerar tillsammans, men har helt olika åsikter om hur den svenska skolan bör styras. Sprickan i Alliansens skolpolitik blev tydlig när två topp företrädare för regeringens skolpolitik på samma dag gav olika besked om vem som bör ansvara för skolan.

– Jag menar att vi bör återförstatliga den svenska skolan. Kommunaliseringen har inte fungerat, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Moderaterna är emot förstatligande. Enligt Jan Björklund skulle ett återförstatligande göra det lättare att garantera svenska elever en likvärdig skolgång. Han säger att om det går att uppnå en enighet bland partierna går det att göra väldigt snabbt. Men vi är inte där än. Det går inte över en natt, men det kommer att leda till en diskussion som leder fram till att allt fler ifrågasätter det kommunala huvudmannaskapet, säger han.

Men Jan Björklunds framgångsrecept gillas inte av Moderaterna. Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet, säger att reformer tar tid från lärarnas undervisningstid och att ett återförstatligande därför inte ska prioriteras. Vi måste prioritera det som gör skillnad och har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Moderaterna är beredda att Alliansen ska ta ett ökat statligt ansvar för skolan, men då ska det handla om ökat stöd till elever i klassrummet och utökad undervisningstid. Inte ett rakt förstatligande, säger Tomas Tobé till Aftonbladet.

Kommentera inlägget här: