”Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen”

Invandringen leder inte till mer brott, löndedumpning eller ekonomiska förluster. Att så många tror tvärtom är katastrofalt”.

För ett halvår sedan skrev nätverket ”Oss alla” att främlingsfientligheten inte ska mötas med tystnad, ”Sverige räcker till för oss alla”-artikeln skrevs under av bland andra Pia Sundhage, Adam Tensta, Lasse Kronér, Lill Lindfors, Erik Hamrén, Sarah Dawn Finer, och Tim ”Avicii” Bergling. Artikelförfattarna i DN:s debattartikel menar att diskussionen borde hand om hur integrationen kan göras bättre, i stället för hur man ska strypa invandringen. De skriver att främlingsfientligheten utan tvivel fått fäste i Sverige, men att det samtidigt finns ett brett folkligt stöd för mångfald.

”Invandringen ger positiva effekter”

Nätverket skriver att de är frustrerade över att politiker inte debatterar med fakta. De har låtit flera tankesmedjor sammanställa svensk och internationell forskning kring invandring och dess effekter i rapporten ”Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla”. Rapporten visar att det finns många myter kring invandringen, menar de.

Forskningen slår enligt författarna hål på myterna, vilka de också räknar upp.

1. ”Invandringen leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”. Detta är felaktigt eftersom flera internationella studier visar att invandring ger positiva tillväxteffekter, skriver artikelförfattarna. Bland annat genom ökad specialisering på arbetsmarknaden.

2. ”Invandringen innebär en stor belastning på statsbudgeten”. Fel, menar författarna, eftersom forskning visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om effekterna blir positiva eller negativa beror till stor del på hur pass väl arbetsmarknaden tar emot invandrade, vilket bekräftas av både svensk forskning och en analys gjord av OECD. 

3. ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”. Många kommer till Sverige för att jobba eller plugga, menar artikelförfattarna. Av dem får många uppehållstillstånd eftersom de har arbete. Enligt en ny svensk studie löper inte utrikes födda någon högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda.

4. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”. Felaktigt, enligt artikelförfattarna, då internationell forskning visar att invandringen har liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet.

5. ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”. Detta är fel menar man i debattartikeln. ”Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda”. I stället är det sociala och ekonomiska förutsättningar ligger bakom. De skriver också att en svensk studie visar att utrikes födda och deras barn visserligen är överrepresenterade i brottsstatistiken, men att att gapet försvinner – helt och hållet för kvinnor och till mycket stor del för män – om man tar hänsyn till faktorer som utbildning, inkomst och bostadssegregation under barndomen

6. ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”. Felaktigt. Artikelförfattarna skriver att länder med goda sociala skyddsnät ofta har bättre förutsättningar för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare.

7. ”Solidaritet kräver likhet”. Internationell forskning visar att det går att bygga mångfaldssamhällen där människor samtidigt vill bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i länder med liten sådan, skriver man i debattartikeln.

8. ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”. Tvärtom så har människor som identifierar sig och håller fast vid band till mer än ett land tillgång till resurser som kan underlätta integrationen i det nya landet, skriver artikelförfattarna.

9. ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”. Detta är felaktigt, skriver man i artikeln. Att känna religiös tillhörighet kan underlätta integrationen, till exempel genom att en kyrka eller moské fungerar som en mötesplats, visar internationell forskning.

10. ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”. Detta är fel, skriver man. De flesta som kommer till Sverige idag 2014 har flytt från kriget i Syrien. Den stora majoriteten som flyr gör det dock över närmaste gräns.

Avslutningsvis skriver man i artikeln att det är ”katastrofalt att mytbildningen kring invandrare fått så brett fäste – från snabbköpskassan ända fram till riksdagens talarstol”.

Av den anledningen tänker de se till att deras rapport når alla riksdagens ledamöter, privat och offentlig sektor, fackföreningar, näringslivsorganisationer och alla Sveriges förstagångsväljare. Artikelförfattarna skriver att de inte kan tillåta valtaktiska överväganden sätta Sveriges framtid på spel. ”Vi alla behövs, och det finns plats för oss alla”, 

 

"Jag tänker inte låta någon släcka min gnista"

UPPSTICKAREN, hon har granskat en historisk bankkrasch.

Carolina Neurath brinner för journalistyrket. Direkt efter studierna på JMK i Stockholm började medieföretagen dra i henne. Valet landade på jobbet som grävande näringslivsreporter på Svenska dagbladet, och för ett år sedan tog hon tjänstledigt för att skriva en bok. I augusti briserade hennes bomb i Ekonomisverige – boken Den stora bankhärvan om kraschen i HQ bank.

Vilka personer inspirerar dig?
– Personer som brinner för något, personer som inte bara pratar om vad de borde göra utan också tar tag i det. Modiga personer som vågar gå sin egen väg, har egna åsikter och står för vad de tycker. Även personer som inte bryr sig för mycket om vad omgivningen tycker. Det tror jag är nästan en förutsättning för att kunna ta sin egen väg och gå mot strömmen. 

Vad har varit din största utmaning senaste året?
– Att granska människor som är vana vid att ha så mycket makt och kunna styra sin omgivning. Att det dessutom pågick brottsutredningar samtidigt gjorde de inblandade ännu mer nervösa. Jag märkte det bland annat genom hårda ord och stämningshot från dem jag granskade.

Vad har du för planer för 2012?
– Fortsätta jobba på tidning. Jag har även några nya granskningsprojekt i tankarna.

Vad är det uppstickigaste du har gjort senaste året?

– Jag antar att det är boken jag skrivit, Den stora bankhärvan, som är en granskning av en av Sveriges mest katastrofala och uppmärksammade bankkrascher. Under ett halvår har jag intervjuat cirka 80 personer, tagit del av mängder av mejl och dokument för att kunna kartlägga vad som faktiskt hände när HQ Bank gick under och vem och vilka som bar ansvaret.

 

 

Den stora bankhärvan

Finansparet Hagströmers och Qvibergs uppgång och fall

Finansmännen Mats Qviberg och Sven Hagströmer befann sig på Karolinska Institutets tvåhundraårsjubileum i Stadshuset fredagen den 27 augusti 2010, när de fick varsitt identiskt sms från HQ Banks nye ordförande: "Kom till kontoret omedelbart. Katastrof." 

En dryg vecka senare fanns inte HQ Bank - det bolag de tillsammans byggt upp och ofta kallade ett av sina barn. Bara några månader tidigare hade Sven Hagströmer och Mats Qviberg skålat för tjugo års lyckat samarbete. På finansmarknaderna undrade alla hur det kunde gå så snett för Sveriges mest välansedda finanspar. 

Historien om HQ Banks långa uppgång och tvära fall präglas av färgstarka karaktärer. Förutom de två förmögna mediekära grundarna Hagströmer och Qviberg med den höga svansföringen, figurerar också den fartblinde trading chefen som sades räkna snabbare än datorer. Den tafatte vd:n som var rädd för Mats Qviberg. Och den kloka kvinnan som snabbt insåg problematiken, men som möttes av hån när hon lämnade den sargade bankens styrelse efter att den inte följt hennes råd. 

Men hur många hade försökt stoppa utförslöpan, långt innan krisen briserade? När uppkom för första gången problemen i den ödesdigra riskabla trading verksamheten? Och vilka var egentligen personerna Sven Hagströmer och Mats Qviberg? 

Den stora bankhärvan, en personlig men dramatisk bok, ges svaren och en ny bild av hur det egentligen gick till när HQ Bank gick i graven. 

Den stora bankhärvan" toppar SvD:s sakprosalista september 2011. Carolina Neuraths reportagebok om HQ banks fall beskriver på ett engagerande sätt händelseförloppet och ger nya insikter i skandalen. Bilden av en toppstyrd organisation som gjorde allt för att dölja sina svagheter för allmänheten tonar fram. Birgitta Forsberg, reporter på Affärsvärlden, recenserade: Carolina Neurath behåller greppet om läsaren genom alla turer. Dessutom vågar hon ha en åsikt.