Finanser för studenter!

När du studerar är det mycket att tänka på. Här får du information och bra tips om det som rör din ekonomi under studietiden.

1. Det är viktigt att känna till hur din egna situation kommer att se ut. Läs mera om studiebidraget, bostadsbidraget och hur din ekonomi kan se ut efter studierna är färdiga. Gör en budget för att få överblick över din ekonomi.

2. Arbeta under studietiden. Om du arbetar extra samtidigt som du studerar finns det en gräns för hur mycket du får tjäna innan studiestödet från CSN minskar.

Genom att arbeta extra under tiden du studerar kan du antingen dryga ut din inkomst eller minska ditt behov av att studielån. Det högsta belopp du får tjäna varje halvår utan att din rätt till studiemedel minskas kallas för fribelopp. Hit räknas även kapitalinkomster. Tjänar du mer än fribeloppet minskas din rätt till studiemedel med högst 50 procent av den del som överstiger fribeloppet. 

3. Bostadsbidrag. Som student kan det vara väldigt svårt att i förväg veta hur stor årsinkomsten kommer att bli. Det är därför bra att tänka efter ordentligt innan du ansöker om bostadsbidrag.Om du är mellan 18–28 år kan du ha rätt till bostadsbidrag förutsatt att du har en låg inkomst. Studiebidraget räknas till viss del som inkomst när bostadsbidraget ska beräknas. Om du är gift eller sambo måste båda vara under 29 år för att du ska kunna få bostadsbidrag. Om du har barn gäller inte åldersgränsen.

Du måste uppskatta din kommande årsinkomst när du söker bostadsbidrag. Bostadsbidragets storlek beräknas bland annat beroende på din förväntade årsinkomst. Skulle inkomsten i efterhand visa sig ha blivit högre än du trott kan du bli återbetalningsskyldig. Som student kan det vara väldigt svårt att i förväg veta hur stor årsinkomsten kommer att bli. Du kanske inte vet om du kommer att få något sommarjobb eller inte. Det är därför bra att tänka efter ordentligt innan du ansöker om bostadsbidrag. Det gäller särskilt om du läser sista terminen och räknar med att börja jobba när studierna är slut. Även om du var berättigad till bidraget när du fick det kan du tvingas betala tillbaka om du senare under året får högre inkomster, då årsinkomsten ska anses lika fördelad på årets alla månader.

4. Ekonomin efter studierna. Naturligtvis förväntar du dig att få ett arbete direkt efter att du är färdig med studierna. Men om det dröjer ett tag innan du får ett jobb och du blir arbetslös kan försörjningen bli ett bekymmer om du inte har något extrajobb att falla tillbaka på.Du har inte automatiskt rätt till ersättning från a-kassan efter att du avslutat dina studier. För att få rätt till ersättning måste du ha antingen arbetat före studierna eller i tillräckligt stor utsträckning under studietiden.Om du är över 25 år när studierna avslutas och du arbetade heltid i minst fem månader innan du började plugga, kan du i vissa fall få räkna studierna som så kallad överhoppningsbar tid, det vill säga att du får ersättning från a-kassan som grundar sig på den tid du arbetat före studierna.

För mer information kontakta din a-kassa: På Arbetslöshetskassornas samorganisations (samorg) webbplats finns kontaktuppgifter till alla a-kassor. 

5. Studiemedel. Studiemedlet betalas ut av CSN och är uppdelat på en bidragsdel och en lånedel. Du kan välja om du bara vill ha bidraget eller om du också vill ta studielån.Du kan söka studiemedel för många olika typer av utbildningar. Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier på Komvux, folkhögskola och gymnasium. Du kan även få studiemedel för studier på högskolenivå, olika typer av yrkesutbildningar eller andra eftergymnasiala utbildningar.

Hur mycket du får i studiemedel beror på hur mycket du studerar. Du kan få studiemedel av CSN för varje vecka du studerar. Storleken på studiemedlet beror på om du studerar på heltid eller deltid. Om du studerar på heltid blir det totala beloppet du kan få (lån + bidrag) lite drygt 9 000 kr per månad (gäller under vårterminen 2013). Du kan dock välja att minska lånedelen om du vill. Läs mer på CSNs webbplats för att se hur mycket du kan få i studiemedel. Som mest kan du få studiemedel för totalt 240 veckor, vilket motsvarar 6 års studier. Studiemedlen är dock villkorade vilket innebär att du måste klara en viss andel av studierna för att kunna få studiemedel för en ny period.

 

6. Tilläggsbidrag för dig som har barn eller har arbetat tidigare. Om du har barn kan du få ett tilläggsbidrag. Hur mycket kan du se på CSNs webbplats. Om du är 25 år eller äldre och har arbetat innan studierna kan du under vissa omständigheter även få möjlighet att ta ett tilläggslån. Det kan även finnas möjlighet att få merkostnadslån om du har extra kostnader under utbildningen.

7. Utbetalning av studiemedel. Studiemedel betalas ut i förskott varje månad. Utbetalningarna är inte alltid lika stora. Ofta är utbetalningen större i början av terminen medan terminens sista utbetalningen blir lägre. Det gäller alltså att planera så att pengarna räcker även när utbetalningarna är mindre. Eftersom utbetalningarna av studiemedel sker i förskott kommer den sista stora utbetalningen på vårterminen att ske i slutet av april, medan lönen från ett eventuellt sommarjobb ofta betalas ut i efterskott. Det kan innebära att det blir ett stort glapp då du inte har någon inkomst alls.

8. Se till att du har försörjning även under sommaruppehållet. Du kan bara få studiemedel under den tid du studerar. Det innebär att du inte får studiemedel under sommaruppehållet om du inte läser en sommarkurs. Du kan heller inte få ersättning från a-kassan om inte dina studier är helt avslutade. Du behöver alltså ha ett sommarjobb för att få inkomst under sommaren, om du inte läser en sommarkurs.

Sara Ekman:

Bra tips!! :)

Svar: Tack :)
B t r c

Kommentera inlägget här: