Student? KOLLA HIT!

Några flera tips om hur du kan göra för att klara din ekonomi under studietiden:

1. Ta med lunchlåda. Att äta på restaurang varje dag är panik för plånboken. Gör lunchlåda hemma och ta med till skolan istället. Det gör stor skillnad på en månad.

2. Betala räkningarna direkt. Betala räkningarna direkt när de kommer istället för att vänta. Då får du bättre överblick över hur mycket pengar du har kvar till annat.

3. Spara till en buffert. Att spara till en buffert är alltid bra. Då är du skyddad när det kommer utgifter i framtiden. Försöka att spara några hundralappar varje månad om det går.

4. Gör en budget. Spendera inte allt i början av månaden. Gör en budget och försök planera så att pengarna räcker hela månaden.

5. Jobba extra om du kan. Det kan vara bra att jobba samtidigt som man pluggar om man vill tjäna lite extra pengar men försök hitta en bra nivå som passar med dina studier och tentor. Om du tjänar över en viss summa kan du få mindre studielån. På CSN finns information om vilka gränser som gäller för hur mycket du kan tjäna per termin, utan att studielånet minskar.

6. Meddela om inkomsten ändras. Om du har bostadsbidrag är det viktigt att meddela till Försäkringskassan om din inkomst ökar. Du riskerar att bli återbetalningsskyldig om du har tjänat mer än vad du angett då du sökte bostadsbidrag.

7. Fördela studielånet. När man tar studielån får man inte utbetalning av samma summa varje månad, som när man får lön. Ibland dröjer det lång tid mellan utbetalningarna, till exempel vid sommaruppehållet. Då är det viktigt att fördela pengarna så att de räcker till nästa utbetalning.

8. Kurslitteraturen kan bli dyr. Tänk på att kurslitteratur kan vara dyrt om man köper alla böcker. Kanske kan du låna av en kurskamrat eller köpa begagnat.

9. Studielån och studieskulder. Om du får svårt att betala tillbaka studielånet kan du under vissa förutsättningar få göra mindre avbetalningar under en begränsad tid.Du kan tillfällig få göra mindre avbetalningar om du till exempel fått lägre inkomst. Har du lån från en tidigare studieperiod och vill börja studera igen behöver du inte betala tillbaka något under tiden du studerar förutsatt att du studerar med studiemedel.

 

 

10. Avskrivning av studielån. Om du tidigare har tagit studielån för så kallade behörighetsgivande studier som studier på grundskole- eller gymnasienivå och sedan studerar på eftergymnasial nivå, kan du under vissa förutsättningar få lånet för de behörighetsgivande studierna avskrivet.När du blir 68 avskrivs ditt studielån helt om du fortfarande har skulder kvar. Vid dödsfall avskrivs lånet också helt. Du har även viss, om än begränsad, möjlighet att få lånet avskrivet om du har så kallade synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan till exempel vara allvarlig sjukdom.

11. Återbetalning av studieskulder (lån tagna efter 30 juni 2001). Återbetalningstiden på studielån är maximalt 25 år, eller som längst tills du fyllt 60 år. Det vanliga är att du gör inbetalningar fyra gånger per år, men du kan själv välja att göra inbetalningar mellan 1-12 gånger per år.

12. Avbetalningens storlek varierar. Hur mycket du ska betala varje år beror på olika faktorer, bland annat hur stor din skuld är och hur lång återbetalningstiden är. Det finns dock ett minimibelopp som du måste betala varje år. Vanligtvis kommer årsbeloppet som du ska betala tillbaka att öka för varje år.

 

Kommentera inlägget här: