Barn Fattigdom!

Vad är Fattigdom? Ren beskrivning så säger man att fattigdom är avsaknad av resurser. Men vad innebär det att leva i fattigdom och hur mår alla dessa barn som lever utan vissa resurser?

Först för att klargöra en sak. Det finns två olika typer av fattigdom, den ena är absolut fattigdom och då syftar man på inkomster och tillgångar under en viss bestämd, absolut nivå. FN t.ex. menar att man är fattig i absolut mening om man lever på mindre än 2 dollar om dagen. Relativ fattigdom avser inkomster och tillgångar relativt till en annan grupp. Genom att använda begreppet relativ fattigdom så går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom och hur fattigdomen i samhället utvecklas. Man menar alltså att trots att den absoluta fattigdomen minskar så kan den relativa fattigdomen öka, genom t.ex. större löneskillnader eller liknande.

Hur står det till med barnfattigdomen i et land som Sverige?

Ärligt talat så säger statistiken att barnfattigdomen i vårt land är mycket låg i ett internationellt perspektiv. Man ser klart att den långvariga fattigdomen bland barnfamiljer har minskat sedan 1900-talet och minskade dessutom kraftigt mellan 2000 och 2010.

Det finns en professor vid namn Tapio som har beräknat det så kallade fattigdomsgapet för barnfattigdomen, med det så menar man hur långt under fattigdomsstrecket fattiga barnfamiljers inkomster sammantaget är, och detta fatttigdomsgap har han beräknat till 15 miljarder kronor. Nationalekonomer menar då på att man helt skulle i teorin skulle kunna avskaffa barnfattigdomen helt i Sverige om man höjde bidragsnivåerna med 15 miljarder.

 

Sverige är jämfört med andra länder ett relativt rikt land. Trots detta så lever över 200´000 barn i fattigdom. Man tror att detta beror på att föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När familjens inkomst inte räcker till så får barnen avstå från mycket av det som kanske andra kompisar gör.

Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå dit krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla barn.  Barnfattigdomen har faktiskt sedan ca 2 år tillbaka ökat. Och forskare antyder att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka.  Varför gör inte Regeringen någonting åt detta? Jag har aldrig ens hört dom diskutera problemet! Skam Sverige! 

Kommentera inlägget här: