Vad gör regeringen åt barnfattigdomen?

Alliansen lyfte fram frågan om barnfattigdom i Sverige i sin familjepolitik från 2010. Dom menar att arbetslinjen skulle kunna förbättra situationen, bland annat genom sänkt skatt till arbetande. Dom förslår även mera stöd till ensamstående som jag själv anser vara jätte viktigt. Det är inte lätt ekonomisk eller psykiskt att vara ensamstående. Man behöver ork för att få sitt barn på bra värderingar, lära sig moral etc. Men inte mycket har hänt med familjepolitiken?

Jo dom höjde faktiskt år 2012 riksnormen i försörjningsstödet, en höjning som var betydligt högre än inflationen och alltså en ”real höjning”.  Andra politiker har även lyft fram den viktiga frågan om den ökande barnfattigdomen, många anser att det är en central politisk fråga. 

Men om det är en viktig central politisk fråga? Varför händer det inte mycket? Vad kan man göra? Här lyfter jag fram 10 viktiga saker som kan minska barnfattigdomen i Sverige.

1. Gratis skola. JA, utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Många skolor, speciellt kommunala är idag gratis, men vi har faktiskt en skollag som säger att det är tillåtet för skolorna att ta ut en kostnad vid enstaka tillfällen. Är detta rätt?

2. Viktigt med fritidshem och andra fritidsaktiviteter. Barn med arbetslösa föräldrar har idag inte rätt till plats på fritids. Detta är enligt mig helt fel. Jag anser att barn inte ska gå miste om en viktig verksamhet även om föräldrarna är arbetslösa.

3. Nolltolerans mot vräkning! Enligt kronofogdemyndighetens statistik så vräktes 569 barn från sina hem år 2012. Detta är inte ok!

4. Sänk skatten för ensamstående föräldrar! Ja, det är viktigt att betala skatt men det är också viktigt att ”rätt” personer betalar skatt. Det är väll inte mer än rätt att personer med bättre ekonomi betalar mer i skatt än personer med sämre ekonomi.

5. Tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid. Innan jag träffade min sambo T så hade jag själv problem som ensamstående att kunna arbeta med det jag tyckte om. Jag har arbetat som servitris i snart 10 år och alla vet att ett sådant jobb innebär obekväma arbetstider. Man måste kunna arbeta när som helst även om man är ensamstående förälder. 

6. Höj underhållsstödet! Försäkringskassan betalar ut till en del av dessa barn för att kompensera försörjningsbortfall har sedan 1994 höjts med endast 100 kronor (8,8 procent), vilket innebär en kraftig urholkning av värdet. Detta har främst drabbat ensamstående kvinnor med barn. Detta måste höjas, och måste höjas i takt med inflationen!

7. Överskuldsatta föräldrar? Låt inte barnen påverkas! Den del av inkomsten som en person med utmätning får behålla själv, förbehållsbeloppet, ligger idag under gränsen för försörjningsstöd, trots att försörjningsstödet är tänkt att vara endast tillfälligt medan förbehållsbeloppet kan sträcka sig över flera år. Vi behöver höja det normalbelopp som individens förbehållsbelopp beräknas utifrån vid utmätning på grund av skuldsanering eller överskuldsättning. Att växa upp med föräldrar utsatta för utmätning innebär mycket knappa ekonomiska villkor.

 
Elin (Fotoblogg):

Svar; Tack och desamma :)

Väldigt bra inlägg!

Svar: Tack!
B t r c

Anonym:

Eller så skaffar man helt enkelt inte barn bär man inte har pengar. Och att få dagis 24/7 kommer göra så att skatten höjs ännu mer. Visst att d som har bättre betalat ska få betala LITE mer i skatt men inte 40% av lönen.

Det är inte regeringen som skaffar barn åt dig. Så varför kräva att man ska få maximalt med faciliteter osv.

Svar: Absolut måste man tänka på sin situation innan man skaffar barn, ändå föds det barn till föräldrar som inte har det så bra ställt och vi måste ta hänsyn till dom barnen. Barnfattigdom är inte okey i ett land som detta där regeringen själva tjänar miljoner, även om det inte är regeringen som skaffar barn åt en,
Jag säger inte att man ska kräva maximalt med faciliteter men vissa saker kan vi ändra med små medel.
B t r c

Kommentera inlägget här: